Adviestak

Hop Marjanneke als intermediair

Sinds invoering van de Wet kinderopvang hebben gemeenten de mogelijkheid om doelgroepouders een extra subsidie over de kinderopvangkosten te geven, zodat de doelgroepouder zelf geen kosten heeft aan de afgenomen kinderopvang. Als gemeente kunt u er voor kiezen om het loket "kinderopvang" geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Hop Marjanneke. Wij regelen dan alle vereiste stappen in het proces, vanaf het moment van aanvraag tot het uitbetalen van de extra subsidies aan de kinderopvangvoorziening of doelgroepouder.

Rol Hop Marjanneke bij re-integratie

Speciaal voor mensen die een re-integratietraject doorlopen, biedt Hop Marjanneke interessante mogelijkheden. Enerzijds kunnen wij, dankzij ons gastouderbureau, opvang verzorgen voor kinderen van de doelgroepouders. Anderzijds kunnen wij er in belangrijke mate aan bijdragen dat uitkeringsgerechtigden economisch zelfstandig worden. Zo kunnen wij onderzoeken of de doelgroepouder via bemiddeling van ons gastouderbureau als gastouder aan de slag kan.