Het team

Een team bestaande uit professionele hoofdleid(st)ers en leid(st)ers draagt zorg voor de gehele uitvoer van de entertainment en opvang. Zij zorgen voor de aankleding en inrichting van de locatie, de begeleiding van de activiteiten en de opvang van de kinderen tot en met het afbouwen. De leid(st)ers nemen van a tot z de verantwoordelijkheid op zich en zorgen ervoor dat de kinderen hun eigen evenement hebben.

Afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de aanwezige kinderen wordt per evenement het aantal hoofdleid(st)ers en leid(st)ers bepaald. Alle aanwezige leid(st)ers beschikken over een relevante ervaring. Bij elk evenement is er minimaal één hoofdleid(st)er aanwezig, die in het bezit is van een EHBO-diploma. De leid(st)ers zorgen ervoor dat er continu voldoende toezicht is.