Dienstverlening

kinderopvang aan huis

Wij bemiddelen in de regio Zuid-Holland en West-Brabant. Tijdens het bemiddelings- en begeleidingstraject vinden wij persoonlijke aandacht voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.

Wat kunt u van ons verwachten:

Voortraject

 • intake na ontvangst aanmeldingsformulier
 • anoniem vermelden van uw gegevens in ons digitaal gastouderbestand
 • anoniem aanmelden (na overleg) op de website van Regeltante en eventuele andere websites
 • verstrekken van prikadvertenties om in uw eigen woonomgeving op te hangen
 • benaderen wij u bij eventuele informatieaanvragen van ouders
 • ondersteuning bij het vinden van geschikte opvangkinderen
 • informatievoorziening en telefonisch overleg
   

Opstarttraject

 • intakegesprek met gastouder en ouder
 • koppelingsgesprek met gastouder en ouder op het opvangadres
 • risico-inventarisatie op het opvangadres
 • verklaring omtrent het gedrag opvragen bij gastouder (en volwassen huisgenoten)
 • registratie Personenregister Kinderopvang
 • aanmelding registratie landelijk register kinderopvang regelen en bewaken
 • contractafhandeling
   

Begeleiding en kwaliteitsbewaking

 • evaluatiegesprek met ouder en gastouder binnen 2 maanden na start opvang
 • jaarlijkse risico-inventarisatie op het opvangadres
 • jaarlijkse persoonlijke evaluatie met ouder en gastouder
 • bemiddelen bij meningsverschillen over gemaakte afspraken
 • diverse opleidingsmogelijkheden aanbieden aan gastouder
 • regionale bijeenkomsten organiseren voor gastouders
 • ondersteunen van de gastouder bij het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan
 • ondersteunen van de gastouder bij pedagogische vragen
 • telefonische en e-mail helpdesk voor ouders en gastouders
 • bij afwezigheid van gastouder ouders ondersteunen met het vinden van een andere (tijdelijke) gastouder
 • hanteren van diverse protocollen (wiegendood, kindermishandeling)
 • periodieke nieuwsbrief met actuele onderwerpen en pedagogische tips
   

Administratieve dienstverlening

 • maandelijkse betaling aan gastouder
 • debiteurenbeheer namens gastouder
 • eenmalige jaaropgave gastouderopvang
 • toeslagendienstverlener bij de Belastingdienst

 

In ons informatiepakket vindt u een uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening. U kunt dit pakket opvragen via de button “gratis informatiepakket”.

ZOEK EEN GASTOUDER

vanaf
Type postcode (1234 AB) of woonplaats