Dienstverlening

opvang aan huis

Wij bemiddelen in de regio Zuid-Holland en West-Brabant. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject vinden wij persoonlijke aandacht voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.

Wat kunt u van ons verwachten:

Voortraject

 • ondersteuning bij het vinden van een geschikte gastouder
 • informatievoorziening en telefonisch overleg
   

Opstarttraject

 • intakegesprek met zowel gastouder en ouder
 • koppelingsgesprek met ouder en gastouder op het opvangadres
 • risico-inventarisatie op het opvangadres
 • verklaring omtrent het gedrag opvragen bij gastouder (en volwassen familieleden)
 • aanmelding registratie landelijk register kinderopvang regelen en bewaken
 • contractafhandeling
   

Begeleiding en kwaliteitsbewaking

 • evaluatiegesprek met ouder en gastouder binnen 2 maanden na start opvang
 • jaarlijkse risico-inventarisatie op het opvangadres
 • jaarlijkse persoonlijke evaluatie met ouder en gastouder
 • bemiddelen bij meningsverschillen over gemaakte afspraken
 • diverse opleidingsmogelijkheden aanbieden aan gastouder
 • regionale bijeenkomsten organiseren voor gastouders
 • telefonische en e-mail helpdesk voor ouders en gastouders
 • bij afwezigheid van gastouder ouders ondersteunen met het vinden van een andere (tijdelijke) gastouder
 • hanteren van diverse protocollen (wiegendood, kindermishandeling)
 • periodieke nieuwsbrief met actuele onderwerpen en pedagogische tips
 • ondersteunen van de gastouder bij pedagogische vragen
   

Administratieve dienstverlening

 • maandelijkse betaling aan gastouder
 • eenmalige jaaropgave gastouderopvang
 • toeslagendienstverlener bij de Belastingdienst
   

In ons informatiepakket vindt u een uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening. U kunt dit pakket opvragen via de button “gratis informatiepakket”.

ZOEK EEN GASTOUDER

vanaf
Type postcode (1234 AB) of woonplaats