Wie zijn wij

Hop Marjanneke is een professioneel gastouderbureau dat ruim 30 jaar ervaring heeft in kinderopvang. Wij vinden persoonlijke aandacht voor de ouder, de gastouder en het kind zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat u de juiste gastouder voor uw kind(eren) vindt, zodat u ze met een gerust hart bij de gastouder kan achterlaten, terwijl u aan het werk bent.

Hop Marjanneke heeft gekwalificeerde medewerkers in dienst, die alle vragen rondom gastouderopvang in het algemeen en onze dienstverlening kunnen beantwoorden.

Kwaliteit

Als u voor gastouderopvang van Hop Marjanneke kiest, bent u verzekerd van kwalitatief goede kinderopvang. Wij waarborgen onze kwaliteit doordat wij o.a. de volgende aspecten standaard in onze dienstverlening hebben opgenomen:

• samenwerking met geregistreerde gastouders
• een eigen pedagogisch beleidsplan
• een reglement gastouderopvang
• een eigen en externe klachtencommissie
• een oudercommissie
• meerdere bezoeken per jaar bij ouder en gastouder
• deskundigheidsbevordering cursussen voor gastouders
• een praktijkboek gastouderbureau Hop Marjanneke op de opvangplek

De geboden gastouderopvang van Hop Marjanneke voldoet aan de opgenomen eisen in de Wet Kinderopvang en ons gastouderbureau is opgenomen in het landelijk register kinderopvang onder het registratienummer 920158985. Wij krijgen jaarlijks een inspectiebezoek van de GGD waarbij wij worden gecontroleerd op naleving van de regels in de Wet Kinderopvang. Hop Marjanneke heeft risicoprofiel GROEN. Dit houdt in dat de GGD “geen reden tot zorg heeft: noch over de actuele situatie, noch over de nabije toekomst”. Het meest recente inspectierapport kunt u inzien op de site van het landelijk register kinderopvang.

Onze partners

ZOEK EEN GASTOUDER

vanaf
Type postcode (1234 AB) of woonplaats